Odpovědi na vaše byznysové otázky.
Nechte si poradit od těch, co už stejný problém vyřešili.

Mají zaměstnanci vědět, kolik kdo bere peněz?

Odpovídá:
Zbyněk Frolík, majitel Linetu

Dlouhodobě koketuji s myšlenkou, že bychom ve firmě zavedli zcela transparentní systém odměňování. Má to smysl?

Veřejná výše platu

15.4.2018
Zbyněk Frolík, majitel Linetu
Linet je český výrobce zdravotnických lůžek, která vyváží do celého světa

Ne.

U nás, ale ani v západní Evropě to není ani správné, ani možné.

Lidé si závidí a ne vždy vidí výkon svých kolegů tak, jak ho vnímá management. Závist produkuje pasivní rezistenci a to významně snižuje výkonnost firmy.

V Německu je sdílení informací o výši platů dokonce zakázané zákonem.

Veřejná výše platu 2

14.4.2018
Lubo Smid, CEO STRV
STRV je předním developerem mobilních a webových aplikací

Toto považuji za velmi radikální. Ačkoli jsme v STRV příznivci transparentní komunikace, na sdělování výše odměn si dáváme opravdu velký pozor.

Jedním z důvodů je, že ne všichni lidé ve firmě vědí a dokážou plně porozumět tomu, co dělají ostatní, hlavně ti jim vzdálení. To může vést k nedorozuměním, která mohou způsobit relativně velké škody.

Osobně si myslím, že model, kdy jednotliví zaměstnanci znají odměny kolegů, může fungovat jen tehdy, jestliže to praktikujete hned od začátku. Nevěřím, že je možné na něj hladce přejít v rozběhnuté firmě.

Jak ve firmě vyvážit kamarádské vztahy a pracovní povinnosti? Nová odpověď

Odpovídá:
Lucie Brešová, CEO Kiwi.com

Všichni si tykáme, stýkáme se po práci, ale mám pocit, že zaměstnanci mě vnímají pouze jako kamaráda a neberou příliš vážně zadané úkoly.

Kamarádské vztahy vs. pracovní povinnosti

19.4.2018
Lucie Brešová, CEO Kiwi.com
Kiwi.com je nejúspěšnějším českým startupem poslední doby

Klíčový je jasný postoj vedení. Přátelská atmosféra ve firmě je důležitá, ale vždy musí být jasné, kdo je šéf a co jsou přátelské vztahy (jdeme spolu na pivo) a co ty pracovní (tohle od tebe chci/potřebuji a oba rozumíme, jak má výsledek vypadat).

Pomoct si můžete definováním potřeb (jakou pozici/roli/úkol), které chcete pokrýt, a také tím, že se budete snažít mít přehled o výkonu všech členů týmu. Nejen těch, kteří jsou víc vidět (víc mluví) nebo jsou vaši kamarádi.

Důležité je také dávat lidem pravidelný feedback a jasně zadávat úkoly: čeho chcete dosáhnout, jak si představujete výsledek. Nejhorší je, když si váš zaměstnanec bude myslet, že dělá vše dobře, jen proto, že mu šéf neřekl, že dělá něco špatně.

Zní to jako banalita, ale v Kiwi.com jsme tuto chybu zvládli učinit snad na všech úrovních managementu.

Jak řídit tým ambiciózních lidí?

Odpovídá:
Božena Řežábová, CEO Gamee

V mé firmě je mnoho výrazných osobností, které chtějí posouvat věci dopředu. Nevím, do jaké míry tomu mám přizpůsobit svůj styl řízení.

Řízení lidí

17.4.2018
Božena Řežábová, CEO Gamee
Gamee je česká herní platforma s miliony hráčů po celém světě

Pokud jste si lidi vybrali proto, že něco umí, nechte je udělat to, čemu věří. Myslím, že je důležité dopřát jim prostor pro samostatná rozhodnutí, nebrzdit je tím, že všechno musíte zkontrolovat, schválit… a ve výsledku je budete limitovat zkušeností šéfa, jednoho člověka.

K tomu je potřeba systém, jak sladit cíle týmu, aby i v rychlosti táhl ze jeden provaz. Pro nás v tomhle smyslu fungují dobře OKRs (Objectives and Key Results). Na úrovni firmy máme 1–2 dlouhodobé cíle, u kterých jsme přesně definovali, jak to vypadá, když jsou splněny. Zaměstnanci si pak nastavují osobní cíle, které k tomu jednotnému přispívají.

Jak porovnat IT dodavatele z pohledu ceny, když nemám přesnou specifikaci řešení? Nová odpověď

Odpovídá:
Vratislav Kalenda, CEO Appliftingu

Pro středně velký IT projekt (mobilní aplikace pro cca 100 tisíc uživatelů v prvním roce) potřebujeme vybrat vhodného externího dodavatele. Největší problém máme s tím, jak porovnat dodavatele z pohledu ceny, když ještě nemáme k dispozici přesnou specifikaci řešení – to má dodat právě vybraný dodavatel. A dodavatele nevybereme, když je nemůžeme porovnat z pohledu ceny. Jak z tohoto kruhu ven?

Cena IT řešení

17.4.2018
Vratislav Kalenda, CEO Appliftingu
Applifting pomáhá stavět aplikace pro klienty jako je Česká spořitelna

Zadejte menší zakázku čistě na analytickou část nebo si nechte od možných dodavatelů zpracovat stručnou analýzu, která pak bude součástí jejich nabídky do výběrového řízení.

Analýzu by vám měli potenciální dodavatelé zpracovat na základě setkání s někým z vaší firmy, kdo má jasnou vizi o systému a jeho využitelnosti. Rozhodně na setkání neposílejte (pouze) projektového manažera, který nerozumí kódu. Technologickou část sice možný dodavatel udělá bez vás, ale musí mít co nejvíce konkrétních vstupních informací.

Cena IT řešení 2

16.4.2018
Marek Kříž, Managing Partner v Point FM
Point FM je české startupové studio, které staví internetové projekty

Vždy můžete srovnávat hodinovou sazbu jako ten nejjednodušší ukazatel ceny dodavatele. Nic vám to samozřejmě neřekne o ceně celého díla, ale budete mít představu o tom, jak si svého času dodavatel cení.

Následně bych se podíval na historii dodavatele, jím vyvinuté aplikace a třeba i zjistil důvody pro jeho hodinovou sazbu. Nemyslím tím jen “kvalitu”, což je slovo, kterým si bude mnoho dodavatelů hodinovou sazbu obhajovat, ale tvrdá fakta – mají vysokou hodinovou sazbu, protože vývojový tým sídlí v Londýně? Nebo nízkou, protože za sebou mají vyvinutý jen jeden projekt? Takových faktorů můžou být desítky a pomohou vám si ujasnit, kdo je vaším ideálním dodavatelem.

Rozhodně nedoporučuji sledovat cenu, kterou v této fázi dodavatel nacení celý projekt – v očích každého z dodavatelů by se mohlo jednat o jiný rozsah, čímž by vaše posouzení nebylo správné.

Jak často posílat obchodní newslettery?

Odpovídá:
Radek Hrachovec, expert na zákaznickou věrnost

Newslettery

30.3.2018
Radek Hrachovec, expert na zákaznickou věrnost
Stavěl věrnostní programy pro Baťu, Blažka či Tatra Mountain Resorts

Zákazníkovi, který neotevřel posledních pět zpráv, dejte měsíc pauzu. Vaše značka se mu na chvíli ztratí z očí a bude mu vzácnější.

Dále velmi pečlivě sledujte, kdy mají vaši zákazníci největší chuť otevírat vaše newslettery. Budete překvapeni, že to může být i nedělní dopoledne. Lidé se někdy chovají zvláštně. Váš úkol spočívá v pochopení jejich chování a přizpůsobení se. One-size-fits-all je definitvně záležitost minulosti.

Nejčtenější zprávy obsahují to, co se nás osobně dotýká. Ve svých databázích máte uloženo, co zákazníci zakoupili, a proto tedy zkuste jakýmkoli způsobem navázat na jejich poslední nákupy. Zadruhé, věnujte obsahu každého newsletteru maximální možnou péči. Dejte lidem pocítit, že svůj produkt milujete, přesně jako to dělá Apple.

Jak zjistím, že jsem do firmy vybral opravdu kompetentního člověka, ještě předtím, než nastoupí?

Odpovídá:
Adam Šoukal, CEO Rogeru

Několikrát se mi stalo, že jsem přijal nového člověka a po pár týdnech se ukázalo, že jeho schopnosti nejsou tam, kde bych si představoval. Na pohovoru mi však připadal velice kompetentní a jeho životopis vypadal ideálně.

Správný člověk

2.4.2018
Adam Šoukal, CEO Rogeru
Roger je fintechová platforma poskytující digitalizovaný faktoring

Stačí si ještě předtím, než se na čemkoli domluvíte, daného zájemce pozvat na tři dny do firmy. Během těchto dnů, které jsou samozřejmě placené, ho zapojte do běžné činnosti v příslušném týmu a nechte ho řešit reálné úkoly.

My to tak děláme s každým, koho se chystáme přijmout, a dává nám to velmi dobrou indikaci, zda bude potřeba zkušební doba, nebo ne. Expertiza a kompetence se z naší zkušenosti během této doby odhalí.

Jak mám kontrolovat, že zaměstnanci v mé výrobní firmě odvádějí svou práci dobře?

Odpovídá:
Pavel Krpec, generální ředitel V-Nassu

Mám problém, že někteří mí lidé výrobu flákají. Zajímalo by mě, jaké mechanismy si nastavit, abych to snížil na minimum.

Kontrola kvality práce

9.3.2018
Pavel Krpec, generální ředitel V-Nassu
V-Nass je ostravská firma, která vyrábí strojírenské díly pro firmy z celého světa

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. U nás to vypadá následovně:

  1. Máme explicitně stanovený systém a pravidla.
  2. Při vzniku neshody zjišťujeme, proč se stala, a pokoušíme se najít vhodná opatření, aby k ní už nedošlo.
  3. Eliminujeme lidskou chybu, a pokud to jde, přenecháváme úkony strojům nebo počítačům.
  4. Pravidelně zaměstnance informujeme o důležitosti jakosti v kontextu firmy a zákazníka.
  5. Při dobrých jakostních výsledcích zaměstnance finančně odměňujeme a na jakost vážeme přímo část mzdy.
  6. Máme nastavenou hladinu jak pro výkony, tak pro neshody a ta se pravidelně sleduje na týdenní nebo měsíční bázi.
  7. V každém okamžiku vidíme, co máme splnit a kolik už je splněno, pomocí informačního systému.

Takových opatření máme ještě několik, nicméně jde o to, že fungují pouze jako celek. Klíčem k vyřešení problémů s kvalitou je jasně definovaný systém a pravidelná komunikace.

Jak zajistit efektivní plnění úkolů v denním provozu?

Odpovídá:
Dan Erlebach, CEO SharyGo

Plnění úkolů

1.3.2018
Dan Erlebach, CEO SharyGo
SharyGo je platforma pro půjčování věcí mezi lidmi

Klíčové je definovat největší prioritu.

Jednotné číslo používám záměrně, priorita je totiž doslova “to jedno nejdůležitější”. Do určování, co to je, zapojte své kolegy a vybraný úkol rozdělte na nejjednodušší možné kroky, které budete v předem stanovených termínech plnit. Má to dva důvody.

  1. Postupně ověřujete, že jdete správnou cestou, a můžete pružněji reagovat na změny.
  2. Motivujete tým. Vaši kolegové budou nadšení, že pracují na něčem, co se neustále posouvá a přináší výsledky. Navíc se díky tomu, že máte proces pod kontrolou, zvýší důvěra ve vás jako manažera.