Odpovědi na vaše byznysové otázky.
Nechte si poradit od těch, co už stejný problém vyřešili.

filtruje se: Procesy

Jak zabránit hádkám mezi jednotlivými odděleními ve firmě?

Odpovídá:
Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy

Ve firmě se nám vyskytl takový nešvar – mezi odděleními probíhají nesmyslné spory. Lidé se hádají a házejí vinu jeden na druhého. Co by mohlo pomoci dát situaci do pořádku?

 

Hádky mezi odděleními

21.2.2019
Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy
Druhý muž Alzy, který řídí veškeré strategické projekty

Zmíněné žabomyší války mohou být příkladem absence rotací.

Být vámi, zkusím maximalizovat přesahy jednotlivých zaměstnanců. Tím nemyslím týdenní exkurzi do druhého oddělení, ale plnohodnotné zapojení třeba na šest měsíců. Minulý půlrok u nás v Alze běželo 20 rotací typu z „marketingu jdu na sales“. Nemůžu si to vynachválit.

Díky rotaci totiž získáte „univerzála“ a ten je cenný. Vždy milionkrát rychleji vymyslím řešení, když se moje pravá hemisféra bude hádat s levou, než když se Pepa bude hádat s Frantou.

Lidé se často snaží svůj výkon nahnat rychlostí, ale málo zvětšují kapacitu svého mozku, objem znalostí a dovedností. Přesně to může podle mě pomoci vyřešit váš problém.

Další cestou, která vyjma hádek řeší také výkonnost, jsou společné cíle. I když lidé pracují v různých odděleních, mají mít nějaký společný cíl. V našem případě to je maximalizace provozního zisku segmentu, na jehož fungování se podílejí.

Je to jako v hokeji – brankář sice řeší chycené střely, útočníci góly a obránci nahrávky, ale nakonec to všichni mají hrát na medaile, neb to jediné se počítá.

Jak mám kontrolovat, že zaměstnanci v mé výrobní firmě odvádějí svou práci dobře?

Odpovídá:
Roman Stupka, CEO Pestratexu

Mám problém, že někteří mí lidé výrobu flákají. Zajímalo by mě, jaké mechanismy si nastavit, abych to snížil na minimum.

Kontrola kvality práce 2

11.10.2018
Roman Stupka, CEO Pestratexu
Byznysový kouč a mentor, který v průběhu své kariéry stál za transformacemi firem jako Česká pojišťovna nebo Český Telekom

Dobrým nástrojem ve výrobě bývá odměňování za výkon, často v kombinaci s týmovými úkoly – tým si většinou výkonnost svých členů pohlídá.

Velmi užitečným nástrojem v některých typech výroby (výrobní linky s možností měřit impulzy) je monitoring výroby v reálném čase s možností nastavování pohledu na směny, linky, konkrétní zaměstnance a tak dále (viz například Plantyst).

Zde bych ale podotkl, že produktivitu svých lidí nezvýšíte kontrolou, ale tím, že s nimi budou důsledně pracovat jejich mistři a předáci a že je zapojíte do plánování a vyhodnocování aktivit. Velmi také pomáhá pravidelná komunikace a značná transparentnost čísel a procesů.

Roman Stupka je členem sítě Red Button.

Kontrola kvality práce

9.3.2018
Pavel Krpec, generální ředitel V-Nassu
V-Nass je ostravská firma, která vyrábí strojírenské díly pro firmy z celého světa

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. U nás to vypadá následovně:

  1. Máme explicitně stanovený systém a pravidla.
  2. Při vzniku neshody zjišťujeme, proč se stala, a pokoušíme se najít vhodná opatření, aby k ní už nedošlo.
  3. Eliminujeme lidskou chybu, a pokud to jde, přenecháváme úkony strojům nebo počítačům.
  4. Pravidelně zaměstnance informujeme o důležitosti jakosti v kontextu firmy a zákazníka.
  5. Při dobrých jakostních výsledcích zaměstnance finančně odměňujeme a na jakost vážeme přímo část mzdy.
  6. Máme nastavenou hladinu jak pro výkony, tak pro neshody a ta se pravidelně sleduje na týdenní nebo měsíční bázi.
  7. V každém okamžiku vidíme, co máme splnit a kolik už je splněno, pomocí informačního systému.

Takových opatření máme ještě několik, nicméně jde o to, že fungují pouze jako celek. Klíčem k vyřešení problémů s kvalitou je jasně definovaný systém a pravidelná komunikace.

Jak hledat zaměstnance v zahraničí?

Odpovídá:
Jan Bleha, community manager v Kiwi.com

Máme velký problém obsadit nové pozice, a to od výroby po IT. Má smysl se pokoušet o nábor v zahraničí? A jestli ano, od čeho vůbec začít?

Nábor za hranicemi 2

14.5.2018
Jan Bleha, community manager v Kiwi.com
Vymýšlí, plánuje a organizuje různorodé IT akce

Během posledního roku jsme zorganizovali a podpořili mnoho událostí pro IT profesionály na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku, ale i v Srbsku a ve Španělsku. Máme plány pokračovat s hledáním profesionálů v zahraničí (Balkán).

Náš obecný postup bych shrnul do následujících bodů:

1. Definovat země a profese, které jsou zajímavé pro náš nábor.
2. Najít v zemi komunitu dané profese a člověka, který ji vede.
3. Spojit se s ním, domluvit pro oba výhodné partnerství.
3.1. Dodáme naše kvalitní technické přednášející v dané oblasti pro jejich setkání.
3.2. Zaplatíme velké venue, koupíme pivo, pizzu.
3.3. Zacílíme reklamu na Facebooku, dostaneme na akci hodně dalších místních lidí.
3.4. Oni akci zpropagují v rámci svých kontaktů.
3.5. Na akci budeme mít i někoho z recruitmentu.
3.6. Po akci se jde ještě do hospody, navážou se osobnější vztahy, vymění kontakty.
3.7. V rámci online feedbacku po akci nám ještě další lidé můžou na sebe nechat kontakt.
4. Po akci kontaktujeme lidi s konkrétními pozicemi a řešíme možný fit.
5. Neúspěšné kontakty oslovujeme zhruba po půl roce znova.

Nábor za hranicemi

1.5.2018
Matěj Matolín, talent partner STRV
Hledá (nejen) pro STRV ty nejlepší lidi

U nás kolegy ze zahraničí vyhledáváme cíleně. Jednak je český rybníček pořádně vylovený a zadruhé lidé z jiných zemí a kultur můžou přinést nové pohledy, které coby mezinárodní firma potřebujeme.

Nábor je možné udělat na dálku přes Skype, ale my jsme chtěli jít více do hloubky, a proto jsme se vydali do Jižní Ameriky. Konkrétně jsme byli v Kolumbii a zorganizovali tam dvě setkání s IT komunitou. Celkem na ně přišlo 140 programátorů se zájmem o práci v Evropě.

Udělali jsme několik kol pohovorů a testů a nakonec jsme nabrali šest vývojářů, kteří dnes pracují v naší pražské kanceláři.

Uspořádat akci v zahraniční je lehčí, než se zdá. Všechny přípravy lze zvládnout na dálku, reklama události se udělá na Facebooku a pomoci může i místní komunita. Náklady i s letenkami nepřesáhly 150 tisíc, což je méně, než kolik bychom zde zaplatili headhunterům za jednoho člověka.

Obrovskou výhodou je, že se s kandidáty vidíme osobně. Zároveň více pochopíme mentalitu, místní podmínky, trh a konkurenci. To nenahradí ani tisíc Skypů.

Letos se chystáme do Brazílie.

Jak zajistit efektivní plnění úkolů v denním provozu?

Odpovídá:
Dan Erlebach, CEO SharyGo

Mám na stole spoustu věcí, úkolů a seznamů, ale zdá se mi, že to neposouváme efektivně a skáčeme od jednoho k druhému…

Plnění úkolů

1.3.2018
Dan Erlebach, CEO SharyGo
SharyGo je platforma pro půjčování věcí mezi lidmi

Klíčové je definovat největší prioritu.

Jednotné číslo používám záměrně, priorita je totiž doslova “to jedno nejdůležitější”. Do určování, co to je, zapojte své kolegy a vybraný úkol rozdělte na nejjednodušší možné kroky, které budete v předem stanovených termínech plnit. Má to dva důvody.

  1. Postupně ověřujete, že jdete správnou cestou, a můžete pružněji reagovat na změny.
  2. Motivujete tým. Vaši kolegové budou nadšení, že pracují na něčem, co se neustále posouvá a přináší výsledky. Navíc se díky tomu, že máte proces pod kontrolou, zvýší důvěra ve vás jako manažera.

Jak předcházet nezaplaceným fakturám ze zahraničí?

Odpovídá:
Norbert Kostřica, majitel Novita

Nezaplacená faktura

21.2.2018
Norbert Kostřica, majitel Novita
Novito je český výrobce porcelánu, mezi jehož zákazníky patří i Louis Vuitton

V této situaci se lze bránit velice těžko, proto doporučuji nechat si část faktury vždy zaplatit předem a trvat na tom.

My jsme malá firma z Česka a nemáme zahraniční pobočku a dodnes nám naši zákazníci v USA dluží zhruba 20 tisíc dolarů. Protože jsme na platbě předem netrvali.

Dluh jsme zkoušeli vymáhat i s pomocí právníka, který nás stál 5 tisíc dolarů, ale stejně jsem od dlužníka neviděl ani dolar. Problém totiž je, že dlužníci nepopírají, že mají dluh, ale zároveň říkají, že nemají peníze. Jsou z obliga.

Proto opakuji – část platby předem. Bezpodmínečně.

Připraveno ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci – výměna zkušeností.

Jak ve firmě zavést flexibilní pracovní podmínky?

Odpovídá:
Lukáš Cypra, Partner v Happiness at Work a B2B obchodní konzultant

Otevíráme nové pozice na úrovni specialistů a manažerů. Většina kandidátů vyžaduje flexibilní pracovní podmínky – zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu či práci z domova. U nás nic z toho ale zatím nefunguje. Máte zkušenost, jak do firmy tyto podmínky implementovat?

Flexibilní pracovní podmínky 2

7.11.2018
Lukáš Cypra, Partner v Happiness at Work a B2B obchodní konzultant
Pomáhá firmám v rozvoji obchodních aktivit

Samozřejmě velmi záleží na segmentu a oboru působnosti dané firmy – ve výrobě bude implementace vypadat jinak, než v případě vývojářské firmy. Stejně tak narazíte na rozdílnou otevřenosti lidí vůči moderním technologiím, které však jsou pro vzdálenou spolupráci týmů zásadní.

Samotná implementace pak základní témata zahrnuje 4 – technologie, procesy (postupy), mentální nastavení lidí a legislativní otázky. Ve stručnosti je shrnuji níže.

Technologie:

Zavedení moderních komunikačních nástrojů tak, aby členové týmu měli možnost snadno sdílet informace s ostatními – například Slack, MS Teams, Workplace by Facebook. Vhodná jsou také videokonferenční řešení s možností sdílení pracovních ploch.

Dále je zásadní snadnění sdílení dat a přístupu k nim, včetně verzování a možnosti současné práce více lidí na jednom dokumentu, což umožňuje například MS Office 365 či G-Suite. Snažte se zcela eliminovat rozesílání příloh e-mailem a existenci několika verzí jednoho dokumentu na různých místech.

Procesy:

Aktualizace nebo nastavení pravidel pro práci s dokumenty tak, aby i týmy, které nejsou v osobním kontaktu, mohly efektivně sdílet informace a soubory.

Zavedení pravidelných audio/video meetinků pro synchronizaci – v pravidelných intervalech a se stálou základní agendou, která umožňuje synchronizaci členů týmu, kteří se nesetkávají tak často osobně a mnohdy i v jiných časových oknech.

Mentální nastavení:

Tuto část považuji za nejdůležitější pro samotný přechod na vzdálený styl práce. Mám za to, že základem je VELMI otevřená a intenzivní komunikace důvodů, které k němu vedou, diskuze nad očekávanými přínosy, ale také riziky. Je třeba odstranit nejistoty a obavy, které s sebou takováto změna nese.

Zároveň je nutné připravit vedení firmy na to, že ne každý tuto změnu zvládne a je otázkou strategického rozhodnutí, zda pro zapojení nových kolegů riskovat možný odchod některých stávajících či ne.

O legislativních otázkách práce na dálku se pak doporučuji pobavit s právním expertem.

Lukáš Cypra je členem sítě Red Button.

Flexibilní pracovní podmínky

30.4.2018
Taťána le Moigne, CEO Googlu Česká republika
Jedna z nejvlivnějších žen Česka, která přes 10 let vede český Google

Úroveň flexibility v Googlu je obrovská a je klíčovým prvkem naší kultury. Musíme být schopní spolupracovat napříč světadíly, s čímž nám pomáhají technologická řešení.

Videokonference s členy týmu v různých zemích, e-maily a chaty jsou naším hlavním pracovním nástrojem. Máme hodně propracovaná řešení, jak online spolupracovat na dokumentech i projektech. V tom částečně spočívá má rada – tytéž nástroje, s nimiž pracujeme, jsou dostupné online každému uživateli.

Na druhou stranu je vždy třeba vzít v úvahu konkrétní roli a konkrétního člověka. Ne všechny role samozřejmě mohou pracovat stejně flexibilně. Doporučuji řešit úroveň flexibility vždy velmi individuálně – za jakých podmínek je daný člověk schopen odvést tu nejlepší práci a zároveň zda to vyhovuje týmu, ve kterém pracuje, a případně klientům, které má na starosti.

Vše samozřejmě také souvisí s procesem nabírání pracovníků. My klademe velký důraz na to, aby lidé, kteří budou pracovat pro Google, byli dostatečně motivovaní, měli vášeň pro to, co dělají, byli samostatní a abychom jim umožnili cítit plnou odpovědnost za určité projekty. To byste ostatně v rámci vaší firmy měli dělat také.